Kind&co ludens - pedagogisch medewerker - kind - loep
Peuteropvang

Peuteropvang

Op onze peuteropvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar geeft ieder kind op zijn eigen manier kleur aan de toekomst! De kinderen krijgen bij ons de ruimte om hun nieuwsgierigheid te volgen en zelf de wereld te ontdekken.
Algemeen - kind met loep - uitsnede

Waardevolle leermomenten

Door samen te spelen, leert jouw peuter hoe het er in een groep aan toe gaat. Dé manier om zich alvast stapje voor stapje voor te bereiden op de kleuterklas. Om de beurt spelen met een mooie brandweerauto en samen ontdekken hoe je van zand en water modder maakt. En hoe reageer je als een leeftijdsgenootje je bouwwerk kapot maakt? We stimuleren de kinderen ook om veel zelf te doen. Je eigen jas aantrekken, zelf een ruzie oplossen en kiezen waarmee je gaat spelen. Allemaal voorbeelden van wat jouw peuter zelf wil én kan doen!

Een ochtend vol plezier

Op onze peuteropvang is veel ruimte om naar hartenlust te spelen. Een ochtend verloopt volgens een vaste structuur. De voorspelbaarheid zorgt voor een vertrouwd en veilig gevoel. Als de peuters binnenkomen mogen ouders nog even blijven om samen een boekje te lezen of te spelen. Zodra de ouders zijn vertrokken, beginnen we met het programma. Op de peuteropvang is er extra aandacht en ruimte voor taal- en rekenspelletjes, voorlezen, zingen, luisteren, tekenen, bewegen en samen spelen. Er is ook een poppenhoek, een bouwhoek, een hoek met kussens waar de kinderen rustig in een boekje kunnen kijken en kasten vol spelmateriaal. Buiten spelen doen we zoveel mogelijk. Onze locaties hebben mooie, grote buitenruimtes. We hebben hier veel spelmateriaal, zoals fietsjes, karren, scheppen en stepjes. Ook stimuleren we de kinderen om de natuur te ontdekken en kunnen ze spelen met water, zand, takjes, bladeren en stenen. 

Kleurrijk

Iedere peuteropvang locatie van Kind&co ludens heeft zijn eigen kleur; iets wat de locatie uniek maakt. We kleuren mee met de kinderen, de wijk of de school.

KDV - algemeen - peuter - kastje

We nodigen je van harte uit om langs te komen. Dan krijg je een gevoel bij de locatie en kunnen wij je meer vertellen over de activiteiten die we met de kinderen doen.

Rondleiding aanvragen
Kind&co ludens - PO - algemeen - kind - riet

Voorschoolse educatie

Voor sommige kinderen is extra voorbereiding op de basisschool goed. Bijvoorbeeld als jouw kind wat extra hulp met taal kan gebruiken.

Je krijgt dan op het consultatiebureau een advies voor voorschoolse educatie (een VE-indicatie).  De peuteropvang met voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. We werken met taal- en ontwikkelspelletjes. Zo start jouw kind nog fijner op de basisschool. 

Meer weten

Verschillende benamingen

Er komen nog steeds verschillende benamingen voor peuteropvang voor. Zoals peuterspeelzaal, crèche, peutergroep, voorschool of preschool.

In 2028 kwam het peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang te vallen en heet het officieel peuteropvang. Gemeenten bepalen de eisen en voorwaarden voor de peuteropvang en hebben eigen benamingen voor hun voorschoolse voorzieningen. In Utrecht en Amsterdam zegt men voorschool en in Amersfoort bijvoorbeeld peuterschool.

Ons Pedagogisch Hart

Kind&co ludens - Pedagogisch Hart - Fijn voelen en plezier maken

Je fijn voelen en plezier maken

Deze basis moet er zijn, want als een kind zich goed voelt is er ruimte voor ontwikkeling.

Kind&co ludens - Pedagogisch Hart - Groeien en ontwikkelen

Groeien en ontdekken

Jij mag er zijn! We geven je vertrouwen en ruimte om te ontdekken en nieuwsgierig te zijn.

Kind&co ludens - Pedagogisch Hart - Rijke omgeving

Een rijke omgeving

Spelen is ontdekken en leren. We bieden actief een inspirerende en uitdagende omgeving.

Kind&co ludens - Pedagogisch Hart - Samen

Samen

Onze opvang is een mini-maatschappij. We hebben oog voor elkaar en de wereld om ons heen.

Swipe

Meer weten?

Lees meer over ons Pedagogisch Hart op onze aparte pagina.