Kind&Co_Ludens_3891_AS

Klachten

Als je als ouder/verzorger niet zo blij bent of ontevreden, willen we dat graag weten. Je kunt met ons in gesprek gaan of je kunt het ons laten weten via een officiële klacht. In onze klachtenregeling zie je precies welke stappen je kunt doorlopen.
Kind&co ludens - pedagogisch medewerker - voetbalspel

Klacht indienen 

Je kunt een officiële klacht indienen door een mail te sturen naar klacht@kindencoludens.nl. Bellen kan ook naar 030 – 695 84 69. 

Ben je niet tevreden met de oplossing die de interne klachtenprocedure biedt? Dan kun je informatie, advies of bemiddeling vragen aan het Klachtenloket kinderopvang of jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie kinderopvang. Meer informatie vind je op hun websites. 

Klachtenverslag 

Ieder jaar maken wij een jaarverslag van de klachten. Om dit in te zien kun je contact opnemen met de clustermanager van jouw locatie.