KDV - algemeen - peuter - klimmen
Onze pedagogiek

Onze pedagogiek

Kinderen zijn de toekomst. Het is ons voorrecht dat wij hen mogen helpen om hun eigen weg te vinden en hun eigen kleur te geven aan die toekomst! Alle kinderen hebben vanaf hun geboorte al talenten en kwaliteiten en bouwen actief mee aan hun eigen ontwikkeling. Zij zijn ontdekkers en onderzoekers. Wij vinden dat alle kinderen het recht hebben om te spelen, eigen keuzes te maken en op ruimte voor eigenzinnigheid. Om zichzelf te zijn en zich verbonden te voelen met elkaar.

Ons Pedagogisch Hart

Wij geven ruimte om te spelen, te ontdekken en te oefenen. We prikkelen natuurlijke nieuwsgierigheid en sluiten aan bij hun belevingswereld. Wij hebben hart voor de ontwikkeling van kinderen. Hoe dat eruitziet en hoe onze pedagogisch professionals dat doen, vatten we samen in ons Pedagogisch Hart.

Kind&co ludens - Pedagogisch Hart - Fijn voelen en plezier maken

Je fijn voelen en plezier maken

Deze basis moet er zijn, want als een kind zich goed voelt is er ruimte voor ontwikkeling.   

Lekker in je vel zitten betekent betrokken spel en ruimte om te leren en je te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich fijn voelen bij ons, dat ze welbevinden ervaren. We kijken en luisteren daarom goed naar de kinderen. We zorgen voor een goede sfeer op de groep en een fijn en plezierig contact tussen kinderen en met de pedagogisch professionals. Door te spelen met andere kinderen leren kinderen hoe ze zelf in elkaar zitten, waar zij plezier aan beleven en hoe het in een groep werkt met elkaar. We helpen de kinderen om met emoties om te gaan en zorgen dat ze zich veilig voelen, bij ons en met de andere kinderen. Zo ontwikkelen ze zelfkennis en zelfvertrouwen. 

Kind&co ludens - Pedagogisch Hart - Groeien en ontwikkelen

Groeien en ontdekken

Jij mag er zijn! We geven je vertrouwen om nieuwsgierig te zijn.  

Ieder kind is een uniek persoon met eigen kwaliteiten en talenten. Bij ons mag iedereen op eigen tempo groeien en ontdekken. We zien, volgen en stimuleren zoveel mogelijk de initiatieven, want we geloven dat een kind veel in zijn mars heeft. We roepen niet te snel: “Kom maar, ik doe het wel voor je”. We geven vertrouwen, de ruimte om te experimenteren en daarvan te leren. Wij helpen kinderen om eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken en inspireren ze om het beste uit zichzelf te halen. Hun eigen stem te laten horen en eigen keuzes te maken. Zo kunnen ze rustig onderzoeken wie ze zijn, waar ze blij van worden en zich stapsgewijs ontwikkelen. En weten ze straks nog beter wie ze zijn om en in de toekomst zelfverzekerd hun eigen weg te vinden. 

Kind&co ludens - Pedagogisch Hart - Rijke omgeving

Een rijke omgeving

Spelen is ontdekken en leren. We bieden een inspirerende en uitdagende omgeving. 

Door te spelen oefenen kinderen met verschillende vaardigheden. Spelenderwijs ontdekken, dat is ons basis-uitgangspunt voor ontwikkeling. We bieden binnen èn buiten activiteiten en materialen aan die aansluiten bij de belevingswereld, tempo en ontwikkeling van de kinderen. We prikkelen steeds hun natuurlijke nieuwsgierigheid. Wij kijken goed naar de kinderen en hoe we hun leefwereld kunnen verrijken. We zijn hier actief en doelbewust mee bezig. En we geven veel ruimte voor eigen initiatief. Zo kunnen alle kinderen volop groeien, ontdekken en ontwikkelen. We stimuleren iedereen om eens buiten de gebaande paden te gaan. We gunnen iedereen kansen en ruimte om fouten te maken. Want hierdoor groeit hun doorzettingsvermogen en veerkracht.  

Kind&co ludens - Pedagogisch Hart - Samen

Samen

Samen met de kinderen oefenen we in onze mini-maatschappij. 

De groep is een mini-maatschappij waarin iedereen leert hoe de wereld in elkaar steekt, wat zij nodig hebben, wat de ander nodig heeft en hoe ze goed kunnen samenwerken. Binnen de groep zijn we nieuwsgierig, verbonden met elkaar en is iedereen even waardevol. We leren van én met elkaar. Samen oefenen we richting volwassenheid. In de groep kan ieder kind bij ons oefenen met interacties, omgaan met verschillen, samen spelen en vrienden maken. Als er ruzie is helpen we deze in overleg op te lossen. Daarbij geven we het goede voorbeeld in hoe iedereen respectvol met elkaar om kan gaan. We helpen elkaar en zorgen voor elkaar. We hebben oog voor de mensen en de natuur om ons heen. We vinden het belangrijk dat iedereen bij ons merkt en voelt dat iedereen anders is en ook iedereen erbij hoort!  

Samen staan we om de kinderen heen. Daarom zorgen we voor een goede en warme samenwerking met ouders en samenwerkingspartners. Zo krijgen alle kinderen die fijne basis om te groeien. Samen staan we sterk! Vanuit ons Hart geven we kleur en invulling aan de dag. Zo helpen we kinderen groeien!

Kind&co ludens - KDV - PG - kind - buiten - spelen

Ons volledige beleid

Je vindt deze pedagogische basis en onze werkwijzen terug in ons volledige beleid. 

Algemeen Pedagogisch Beleid