De krachten gebundeld!

Kinderopvang met een maatschappelijk hart

Stichting KMN Kind & Co en Ludens hebben hun krachten gebundeld! Kind & Co Ludens is de nieuwe kinderopvangorganisatie in (Midden) Nederland die maatschappelijke impact wil maken.

We bouwen aan een duurzame samenleving waar alle kinderen de kans krijgen om hun talenten spelenderwijs te ontwikkelen, de wereld te ontdekken en uit te groeien tot krachtige volwassenen. Maar waar ook aandacht is voor het respectvol omgaan met de leefomgeving en elkaar. Dit allemaal voor een mooie, gezonde toekomst. Samen met onze 2.700 deskundige en betrokken pedagogisch medewerkers, die elke dag weer met passie hun werk doen, zijn we er voor de kinderen én ouders.

onze kinderopvangorganisaties

Pedagogische visie

Samen spelend ontwikkelen

Het draait bij ons om de ontwikkeling van kinderen. Van de allerkleinsten tot de oudsten op de basisschool. We bieden de kinderen een veilige, warme en uitdagende omgeving. Daarin leren zij zichzelf, andere kinderen én hun talenten kennen. Onze bevlogen pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om vanuit hun eigen nieuwsgierigheid en creativiteit bij ons te proberen, ervaringen op te doen en zich te ontwikkelen. Zo staat ieder kind in zijn kracht.

Impact-bewust

Investeren in vandaag en morgen

We kijken niet alleen naar vandaag, maar zijn ook bezig met morgen. We zijn een maatschappelijke kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk. Wat we verdienen wordt rechtstreeks geïnvesteerd in het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen die bij ons spelen. Ook stimuleren we vernieuwing en ontwikkeling van het pedagogisch vakgebied en de professionals die hierin actief zijn. Zo bieden we ouders de zekerheid van kwalitatieve kinderopvang.

Een inclusieve samenleving

Samen sterk

Bouwen aan een inclusieve samenleving doen we niet alleen. Samen met het basisonderwijs, gemeenten en overige partners in het maatschappelijke veld zetten we ons elke dag weer in om de maatschappelijke uitdagingen rondom jonge kinderen aan te gaan.

Bevlogen en bekwaam

Toegewijde vakmensen

Met ruim 500 kinderopvanglocaties in Midden Nederland staat Kind & Co Ludens letterlijk midden in de maatschappij. Hierdoor sluit de opvang goed aan op de behoeften en wensen van de ouders. Onze toegewijde pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat ouder en kind zich direct bij ons thuis voelen. Naast hun betrokkenheid en enthousiasme zijn onze medewerkers échte professionals die hun vak verstaan. Ze weten heel goed wat kinderen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en bieden hen de juiste handvatten en ruimte om hun talenten te ontdekken. En dat iedere dag weer met liefde en plezier.

Maatschappelijk

Ondernemend

Kwaliteit

Kennis

One Comment