PG - algemeen - kinderen - lente
Peuteropvang met voorschoolse educatie

Peuteropvang met voorschoolse educatie (VE)

Voor sommige kinderen is extra voorbereiding op de basisschool goed. Bijvoorbeeld als jouw kind wat extra hulp met taal kan gebruiken. Je krijgt dan op het consultatiebureau een advies voor voorschoolse educatie (een VE-indicatie). De peuteropvang met voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. We werken met taal- en ontwikkelspelletjes. Zo start jouw kind nog fijner op de basisschool.
Kind&co ludens - KDV - PG - kind - buiten - spelen

Samen spelen en leren

Kinderen met een VE-indicatie mogen meestal 16 uur per week naar de peuteropvang. Dat is bijvoorbeeld 4 ochtenden per week.

Op de peuteropvang is er extra aandacht voor:

  • Taalvaardigheid – Je kind leert spreken, luisteren en nieuwe Nederlandse woorden.
  • Rekenvaardigheid - Je kind leert tellen en meten.
  • Motorische vaardigheden - Je kind leert goed bewegen: tekenen, knippen, rennen en springen.
  • Emotionele vaardigheden - Je kind leert samen spelen, zelfstandig zijn en zelfvertrouwen hebben.

Kan mijn kind naar de peuteropvang met VE?

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts geeft op het consultatiebureau een advies voor voorschoolse educatie (een VE-indicatie). Natuurlijk zijn ook kinderen zonder VE-indicatie van harte welkom op peuteropvang met voorschoolse educatie! Ons uitgangspunt is om gemengde groepen te maken met peuters met en zonder een VE-indicatie.

KDV - PG - algemeen - kind - PM - buiten - zand

Wat kost het?

Om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden, betalen de Belastingdienst en de gemeente mee. Welke vergoeding je krijgt, verschilt per situatie:

  • Als beide ouders werken of een opleiding, cursus of traject naar werk volgen - Dan kun je kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen.
  • Als één of beide ouders geen betaald werk heeft - Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de peuteropvang met voorschoolse educatie. Vul dan als jouw kind bij ons is ingeschreven de verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in.