Kind&co ludens - pedagogisch medewerker - bal spel
Maatschappelijke kinderopvang

Maatschappelijke kinderopvang

Samen met kinderen, ouders en samenwerkingspartners uit het basisonderwijs en andere organisaties, kleuren wij de toekomst. We dragen elke dag actief bij aan gelijke ontwikkelkansen voor zoveel mogelijk kinderen! Kind&co ludens werkt zonder winstoogmerk, het geld dat we als stichting verdienen gaat niet naar aandeelhouders of in een holding. Wat we verdienen gaat naar het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen die bij ons spelen.
Kind&co ludens - pedagogisch medewerker - stoepkrijt

Kleurrijke toekomst

Elke dag aan de slag voor een kleurrijke toekomst voor de kinderen. Deze rol pakken we vanuit ons hart. Daarom bieden we aan wat past. We sluiten daarmee aan op wensen, ouders, sfeer en wat nodig is. En op de wijk waarin wij ons thuis hebben. 

Vanuit deze overtuiging sluiten wij bijvoorbeeld goed aan bij kinderen die net wat extra’s nodig hebben. We proberen altijd een passende plek te vinden voor kinderen. Kan dat, door bijvoorbeeld een grote zorgvraag, niet bij ons? Dan zetten we ons met andere organisaties in om het elders wèl mogelijk te maken! Ook zetten we een stap naar voren door mee te doen aan pilots die erop gericht zijn om ontwikkelingskansen te verbeteren. Daarnaast nemen we deel aan verschillende initiatieven waarbij we met andere (kinderopvang)organisaties pleiten voor goede en toegankelijke kinderopvang en spreken ons hierover uit richting o.a. de politiek.  

Kind&co ludens - Pedagogisch Hart - Fijn voelen en plezier maken

Peuteropvang met voorschoolse educatie (VE)

Op een peuteropvang met VE krijgt een kind extra begeleiding bij het opgroeien en ontwikkelen. Hierdoor heeft een kind de ruimte om te spelen, te bewegen, te oefenen met taal en vriendjes te maken. Op de peuteropvang vinden we contact met ouder(s) en/of verzorger(s) extra belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat een kind zich fijn voelt en maken we de stap naar de basisschool kleiner.

Lees meer
Kind&co ludens - BSO - Klimspin

Buitenschoolse opvang plus (BSO-plus)

Samen leer je met en van elkaar. Daarom zorgen wij ervoor dat kinderen die extra aandacht en structuur verdienen binnen een reguliere BSO een plek kunnen krijgen. Dit heet BSO-plus. Bij de BSO-plus hebben de kinderen een eigen veilige, overzichtelijke en plezierige ruimte. Hier kunnen ze rustig spelen en zich altijd terugtrekken, maar ze mogen natuurlijk ook met de kinderen van de andere BSO-groepen spelen. Een vaste collega biedt de kinderen waar nodig individuele begeleiding. Zo zorgen we voor inclusieve en toegankelijke kinderopvang.

Lees meer
BSO - PM - high five

Kinderopvang in de buurt

Kinderopvang in eigen buurt is fijn en makkelijk voor kinderen èn ouders. Zo is je kind dichtbij huis en kom je er kinderen, ouders en pedagogisch professionals uit de buurt tegen. Zo staan we samen om een kind heen. Wij zijn daarom in veel wijken te vinden, ook waar van oorsprong niet veel kinderopvang zit. Zo maken we kinderopvang toegankelijk voor steeds meer kinderen. Dit doen wij vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid.