PG - standaard - kind - tuinieren - moestuin

Peuteropvang

St. Jozef

Is gevestigd in KBS Sint Jozefschool, samen met buitenschoolse opvang Turfhuis.

Oudersvrucht 3, 2841 LN Moordrecht
Voorschoolse educatie
Goede voorbereiding op de basisschool
Plezier maken met andere kinderen

Adres

Peuteropvang St. Jozef

Oudersvrucht 3

2841 LN, Moordrecht

Openingstijden

Maandag

08:15-12:15

Dinsdag

08:15-12:15

Woensdag

08:15-12:15

Donderdag

08:15-12:15

Vrijdag

08:15-12:15

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Over peuteropvang St Jozef

Peuteropvang St. Jozef biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, waarbij we kinderen veel laten ervaren en ontdekken. De ontwikkeling van het kind wordt daarbij nauwlettend gevolgd en gestimuleerd. Bij peuteropvang St. Jozef wordt gewerkt met de methode Uk & Puk. Deze methode richt zich op de stimulatie van de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Spelenderwijs worden er nieuwe vaardigheden aangeleerd op het gebied van taalontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en krijgen kinderen de eerste rekenprikkels. De thema’s passend bij de methode worden gedurende de hele ochtend toegepast. Kinderen leren hierdoor vaardigheden als samenwerken, samen spelen, omgaan met regels, maar ook de grove en fijne motoriek worden gestimuleerd.

Gedurende de dag wordt er met structuur gewerkt, zodat kinderen daar al aan kunnen wennen. Zo zijn er vaste gezamenlijke eetmomenten en wordt in de kring elke ochtend het thema van die periode behandeld. Dit alles bij elkaar, zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool. Kind&co ludens en de Sint Jozefschool gaan met hun samenwerking toewerken naar het vormgeven van een Integraal Kindcentrum. Kinderen zullen daardoor van ’s ochtends vroeg tot het einde van de dag in een doorgaande lijn hun dag doorbrengen. Hiermee willen wij kinderen de structuur en veiligheid bieden die nodig is om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen. Voor de peutergroep betekent dit onder andere dat kinderen al meer bekend zijn in het gebouw, met de kleuterjuffen en de thema’s van de school. Ook spelen de peuters buiten op het speelplein van de kleuters. Hierdoor is de overgang van de peutergroep naar de basisschool niet meer zo groot. 

Peuteropvang St. Jozef is een locatie met voorschoolse educatie (VE). Dat betekent dat we voor kinderen met een VE-indicatie extra aandacht besteden aan de Nederlandse taal: spreken, luisteren en nieuwe woorden leren. Dat doen we omdat kinderen juist als ze jong zijn snel en makkelijk een taal kunnen leren. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool.

PG - standaard - kinderen - lezen
PG - standaard - kinderen - buitenspelen - speeltoestel
PG - standaard - kinderen - lachen
PG - standaard - kind - tuinieren - moestuin
Swipe