Kind&co ludens - pedagogisch medewerker - spelletje - trap
Jaarbeeld

Jaarbeeld

In 2022 maakten we ons als maatschappelijke kinderopvang hard voor een passende plek voor zoveel mogelijk kinderen! Resultaat: bijna 20% meer kinderen in de peuteropvang en de voorschoolse educatie (VE)! We verdubbelden ook het aantal medewerkers in opleiding en hebben ons met man en macht ingezet voor het werven van collega’s. Van bijeenkomsten in festival-vorm 'Flexivals' tot een nieuwe Werken bij website en regionale wervingscampagnes. Dit alles en meer lees je in ons visuele Jaarbeeld 2022!
Kind&Co_Ludens_3659_AS

Overige jaarbeelden

Wil je graag een van onze vorige jaarbeelden inzien? Mail naar: info@kindencoludens.nl