Peuteropvang Gouda Goudrakkers 4

Peuteropvang

Goudrakkers

Gevestigd in basisschool Goudakker, samen met buitenschoolse opvang Goudakker.

Reigerstraat 37, 2802 EM Gouda
Voorschoolse educatie
Activiteiten en thema's samen met de kleuters

Adres

Peuteropvang Goudrakkers

Reigerstraat 37

2802 EM, Gouda

Openingstijden

Maandag

08:30-12:30

Dinsdag

08:30-12:30

Woensdag

08:30-12:30

Donderdag

08:30-12:30

Vrijdag

08:30-12:30

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Over peuteropvang Goudrakkers

Peuteropvang de Goudrakkers is gevestigd in basisschool de Goudakker in de wijk Korte Akkeren. Peuteropvang Goudrakkers biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar.

Het spelend leren staat centraal, waarbij we kinderen veel laten ervaren en ontdekken. We volgen en stimuleren daarbij de ontwikkeling van het kind nauwlettend. Bij peuteropvang Goudrakkers wordt gewerkt met de methode Uk & Puk. Deze methode richt zich op de stimulatie van de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Spelenderwijs worden er nieuwe vaardigheden aangeleerd op het gebied van taalontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en krijgen kinderen de eerste rekenprikkels. De thema’s passend bij de methode worden gedurende de hele dag toegepast. Kinderen leren hierdoor vaardigheden als samenwerken, samen spelen, omgaan met regels, maar ook de grove en fijne motoriek wordt gestimuleerd. De thema’s op de peuteropvang stemmen we zo goed mogelijk af met de basisschool, zodat de overgang tussen peuteropvang en kleuterklas zo soepel mogelijk verloopt. Ook worden er regelmatig leuke uitstapjes georganiseerd passend bij het thema van dat moment. Denk aan een bezoek aan het consultatiebureau of de kinderboerderij.

Gedurende de dag wordt er met structuur gewerkt, zodat de kinderen daar al aan kunnen wennen in aanloop naar de kleuterklas. Zo zijn er vaste gezamenlijke eetmomenten en wordt in de kring elke ochtend het thema van die periode behandeld. Dit alles bij elkaar zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool.

Peuteropvang Gouda Goudrakkers 2
Peuteropvang Gouda Goudrakkers 3
Peuteropvang Gouda Goudrakkers 1
PG - standaard - kind - spelen - weegschaal
PG - standaard - kinderen - tuinieren
Swipe