Peuteropvang Gouda Bijenkorf 2

Peuteropvang

De Bijenkorf

Gevestigd in basisschool De Bijenkorf, samen met buitenschoolse opvang De Bijenkorf.

Aalberseplein 6, 2805 EG Gouda
Voorschoolse educatie
Activiteiten en thema's samen met de kleuters

Adres

Peuteropvang De Bijenkorf

Aalberseplein 6

2805 EG, Gouda

Openingstijden

Maandag

08:30-12:30

Dinsdag

08:30-13:30

Donderdag

08:30-13:30

Vrijdag

08:30-12:30

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Over peuteropvang De Bijenkorf

De peuteropvang biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, we laten de kinderen veel ontdekken en ervaren. De ontwikkeling van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd. Bij peuteropvang De Bijenkorf wordt gewerkt met de methode Uk & Puk, een educatief totaalprogramma waarin aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van zintuigen en motoriek (sensomotorische ontwikkeling) en ook voorbereidende rekenvaardigheden komen aan bod. Kinderen leren samenwerken en samen spelen, nemen deel aan kringactiviteiten en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek. Alle activiteiten van de dag passen binnen het op dat moment behandelde thema.De thema’s worden zo goed mogelijk afgestemd met de basisschool, zodat de overgang tussen peutergroep en kleuterklas zo soepel mogelijk verloopt. Ook worden er regelmatig leuke uitstapjes of activiteiten georganiseerd passend bij het thema van dat moment, bijvoorbeeld bibliotheekbezoeken of een voorstelling van een clown. Deze activiteiten doen we vaak samen met de kleuters. Gedurende de dag wordt er veel structuur geboden aan de kinderen, zodat zij daar al aan wennen in aanloop naar de kleuterklas. Zo zijn er vaste gezamenlijke eetmomenten en wordt ’s ochtends in de kring het thema van dat moment behandeld. Dit alles zorgt dat peuteropvang De Bijenkorf een fijne, veilige plek voor uw kind is en biedt het een goede voorbereiding op de basisschool.

Peuteropvang Gouda Bijenkorf 3
Peuteropvang Gouda Bijenkorf 4
Peuteropvang Gouda Bijenkorf 1
PG - standaard - kind - verrekijker
PG - standaard - kind - tuinieren - moestuin
PG - standaard - kind - schilderen
Swipe