KDV - standaard - buitenspelen - kindje

Kinderdagverblijf

KAS

Onderdeel van Kindcentrum Kardinaal Alfrinkschool, samen met peuteropvang KAS en BSO KAS.

Zuidplashof 1, 2743 CR Waddinxveen
Huiselijke sfeer
Uitdagende spelmaterialen passend bij ontwikkelingsniveau

Adres

Kinderdagverblijf KAS

Zuidplashof 1

2743 CR, Waddinxveen

Openingstijden

Maandag

07:30-18:30

Dinsdag

07:30-18:30

Woensdag

07:30-18:30

Donderdag

07:30-18:30

Vrijdag

07:30-18:30

Over kinderdagverblijf KAS

Het kinderdagverblijf biedt binnen het KC opvang aan kinderen van 0-4 jaar. Er zijn twee mooie groepsruimtes die grenzen aan het buitenspeelplein. De ruimtes zijn huiselijk ingericht en hebben een rustige uitstraling. De groepen bieden door het spelmateriaal en de inrichting de juiste uitdaging voor alle leeftijden.

De dag is ingedeeld volgens een vast ritme met diverse activiteiten. De activiteiten die worden aangeboden, zoals voorlezen, zingen, spel en knutselen worden afgestemd op een thema. Dit geeft dit kinderen houvast en structuur. Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert de taalontwikkeling en besteedt ook aandacht aan sociaal-emotionele-, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

De pedagogisch medewerkers bieden zowel een fysieke als sociaal-emotionele veilige omgeving waarin de kinderen volop begeleid worden in hun ontwikkeling. De kinderen kunnen op hun eigen manier en tempo op onderzoek uit gaan.

Kinderdagverblijf Waddinxveen Kas 4
Kinderdagverblijf Waddinxveen Kas 2
Kinderdagverblijf Waddinxveen Kas 3
Kinderdagverblijf Waddinxveen Kas 1
Swipe