KDV - standaard - baby - kind - PM - stapjes - lopen

Kinderdagverblijf

Woudrijk

Gevestigd in de wijk Papendorp, in een rustige omgeving vlakbij de sportvelden en de moestuinen.

Tirionlaan 1, 3528 BM Utrecht
Grote buitenspeelruimte
Eigen moestuinen
Tweetalige groep Engels - Nederlands

Adres

Kinderdagverblijf Woudrijk

Tirionlaan 1

3528 BM, Utrecht

Openingstijden

Maandag

07:30-18:30

Dinsdag

07:30-18:30

Woensdag

07:30-18:30

Donderdag

07:30-18:30

Over kinderdagverblijf Woudrijk

Kinderdagverblijf Woudrijk biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, verdeeld over verschillende groepen. De groepsruimtes hebben een rustige uitstraling door het gebruik van natuurlijke materialen en kleuren. Er is veel ontwikkelingsgericht speelmateriaal aanwezig waar de kinderen volop mee kunnen spelen en ontdekken. Ook is er een eigen buitenspeelplaats met een buitenbox voor de allerkleinsten, een zandbak, een speeltoestel en moestuinen. Zo kunnen de kinderen samen met de pedagogisch medewerkers heerlijk spelen en ontdekken.

De pedagogisch medewerkers bieden zowel een fysiek als sociaal-emotioneel veilige omgeving waarin de kinderen volop begeleid worden in hun ontwikkeling. De kinderen kunnen op hun eigen manier en tempo op onderzoek uit gaan. Er wordt gewerkt met de methode Uk & Puk. Deze methode stimuleert de taalontwikkeling en besteedt ook aandacht aan sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

De dag is ingedeeld volgens een vast ritme aan activiteiten. De activiteiten die worden aangeboden, zoals voorlezen, zingen, spel en knutselen zijn afgestemd op een thema. Buiten de vaste activiteiten om worden er regelmatig workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld een muziek-workshop.

Tweetalige groep Engels en Nederlands

Op kinderdagverblijf Woudrijk in Papendorp is een tweetalige groep (Engels en Nederlands) geopend. Op deze groep wordt zowel de Engelse als de Nederlandse taal gesproken. Deze groep is bedoeld voor kinderen die thuis met de Engelse taal worden opgevoed of een andere taal dan Nederlands. Eén van de pedagogisch medewerkers die hier komt te werken is gekwalificeerd om de Engelse taal op het juiste niveau te spreken om een veilig pedagogisch klimaat te creëren voor deze kinderen.


In English

Woudrijk daycare center offers care to children from 0 to 4 years old, divided into different groups. The group rooms have a peaceful appearance due to the use of natural materials and colors. There is a lot of development-oriented play material available that the children can play with and discover. There is also a private outdoor playground with an outdoor playpen for the little ones, a sandbox, play equipment and vegetable gardens. This way the children can play and discover together with the pedagogical staff. The pedagogical staff provide both a physically and socially-emotionally safe environment in which the children are fully guided in their development. The children can explore in their own way and at their own pace. The Uk & Puk method is used. This method stimulates language development and also pays attention to social-emotional, motor and sensory development and the first arithmetic stimuli. The day is divided according to a fixed rhythm of activities. The activities offered, such as reading, singing, games and crafts, are tailored to a theme. In addition to the regular activities, workshops are regularly offered, such as a music workshop.A bilingual group (English and Dutch) has been opened at Woudrijk daycare center in Papendorp. Both English and Dutch are spoken in this group. This group is intended for children who are raised with the English language at home or a language other than Dutch. One of the pedagogical employees who comes to work here is qualified to speak the English language at the right level to create a safe pedagogical environment for these children

kinderdagverblijf Utrecht Woudrijk 5
kinderdagverblijf Utrecht Woudrijk 6
kinderdagverblijf Utrecht Woudrijk 7
kinderdagverblijf Utrecht Woudrijk 2
KDV - standaard - baby - kind - PM - stapjes - lopen
kinderdagverblijf Utrecht Woudrijk 3
kinderdagverblijf Utrecht Woudrijk 4
Swipe