Kind&co ludens - BSO - plezier

Ons Pedagogisch Hart

Kinderen zijn de toekomst. Het is ons voorrecht om hen mogen helpen hun eigen weg te vinden en hun eigen kleur te geven aan die toekomst. Hoe wij naar kinderen kijken, wat we hen gunnen en wat we hen willen meegeven, is onze pedagogische basis. We noemen dit ons Pedagogisch Hart.
Pedagogisch Hart - Fijn voelen en plezier maken

Je fijn voelen en plezier maken

Deze basis van je fijn voelen en plezier maken, moet er zijn, want als een kind zich goed voelt is er ruimte voor ontwikkeling.   

Lekker in je vel zitten betekent betrokken spel en ruimte om te leren en je te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich fijn voelen bij ons. We kijken en luisteren daarom goed naar de kinderen. We zorgen voor een goede sfeer op de groep en een fijn en plezierig contact tussen kinderen en met de pedagogisch professionals.

Door te spelen met andere kinderen leren ze hoe ze zelf in elkaar zitten, waar zij plezier aan beleven en hoe het in een groep werkt met elkaar. We helpen de kinderen om met emoties om te gaan en zorgen dat ze zich veilig voelen, bij ons en met de andere kinderen. Zo ontwikkelen ze zelfkennis en zelfvertrouwen. 

Pedagogisch Hart - Groeien en ontwikkelen

Groeien en ontdekken

Elk kind mag er zijn. We geven ze het vertrouwen om nieuwsgierig te zijn.  

Ieder kind is een uniek persoon met eigen kwaliteiten en talenten. Bij ons mag iedereen op eigen tempo groeien en ontdekken. We zien, volgen en stimuleren zoveel mogelijk de initiatieven, want we geloven dat een kind veel in zijn mars heeft. We roepen niet te snel: “Kom maar, ik doe het wel voor je”. We geven vertrouwen, de ruimte om te experimenteren en daarvan te leren.

Wij helpen kinderen om eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken en inspireren ze om het beste uit zichzelf te halen. Hun eigen stem te laten horen en eigen keuzes te maken. Zo kunnen ze rustig onderzoeken wie ze zijn, waar ze blij van worden en zich stapsgewijs ontwikkelen. En weten ze straks nog beter wie ze zijn om en in de toekomst zelfverzekerd hun eigen weg te vinden. 

Pedagogisch Hart - Rijke omgeving

Een rijke omgeving

Spelen is ontdekken en leren. We bieden een inspirerende en uitdagende omgeving. 

Door te spelen oefenen kinderen met verschillende vaardigheden. Spelenderwijs ontdekken, dat is ons basis-uitgangspunt voor ontwikkeling. We bieden binnen en buiten activiteiten en materialen aan die aansluiten bij de belevingswereld, tempo en ontwikkeling van de kinderen. We prikkelen steeds hun natuurlijke nieuwsgierigheid.

We kijken goed naar de kinderen en hoe we hun leefwereld kunnen verrijken. We zijn hier actief en doelbewust mee bezig. En we geven veel ruimte voor eigen initiatief. Zo kunnen alle kinderen volop groeien, ontdekken en ontwikkelen. We stimuleren iedereen om eens buiten de gebaande paden te gaan. We gunnen iedereen kansen en ruimte om fouten te maken. Want hierdoor groeit hun doorzettingsvermogen en veerkracht.

Pedagogisch Hart - Samen

Samen

Samen met de kinderen oefenen we in onze mini-maatschappij. 

De groep is een mini-maatschappij waarin iedereen leert hoe de wereld in elkaar steekt, wat zij nodig hebben, wat de ander nodig heeft en hoe ze goed kunnen samenwerken. Binnen de groep zijn we nieuwsgierig, verbonden met elkaar en is iedereen even waardevol. We leren van én met elkaar. Samen oefenen we richting volwassenheid.

In de groep kan ieder kind bij ons oefenen met interacties, omgaan met verschillen, samen spelen en vrienden maken. Als er ruzie is helpen we deze in overleg op te lossen. Daarbij geven we het goede voorbeeld in hoe iedereen respectvol met elkaar om kan gaan. We helpen elkaar en zorgen voor elkaar. We hebben oog voor de mensen en de natuur om ons heen. We vinden het belangrijk dat iedereen bij ons merkt en voelt dat iedereen anders is en ook iedereen erbij hoort! 

Jij staat bij ons op één, zodat jij de kinderen op één kunt zetten