PG - standaard - kind - pelen
Oude Dorp

Peuteropvang

Oude Dorp

Peuteropvang Oude Dorp is gevestigd in de Van Harteschool, samen met kinderdagverblijf Van Harte en BSO Van Harte.

Vikingenpoort 30, 3991 JS Houten
Voorschoolse educatie
Spelend ontdekken en leren

Adres

Peuteropvang Oude Dorp

Vikingenpoort 30

3991 JS, Houten

Openingstijden

Maandag

08:30-12:30

Dinsdag

08:30-12:30

Donderdag

08:30-12:30

Vrijdag

08:30-12:30

Tijdens schoolvakanties gesloten.

Over peuteropvang Oude Dorp

De peuteropvang is gezellig en uitdagend ingericht met diverse speelhoeken waar ruimte is voor verschillende soorten spel, zoals een bouwhoek, beweeghoek en een huishoek. Er staan lage tafels waar de kinderen aan kunnen kleien, knutselen, puzzelen en een spelletje kunnen doen. Ook drinken we daar in de ochtend water en eten we fruit. We zijn ook veel buiten, ruimte genoeg om naar hartenlust te klimmen, klauteren en fietsen op het plein! Op de peuteropvang kunnen kinderen lekker spelen met leeftijdsgenootjes en is er een leuk activiteitenaanbod. De activiteiten worden veelal aangeboden aan de hand van de methode Uk & Puk. De pop Puk maakt veel dingen mee die voor de kinderen herkenbaar zijn, zoals ziek zijn, het weer en eten en drinken. Met behulp van Uk & Puk stimuleren wij de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de taalontwikkeling, de sociaal communicatieve vaardigheden, de motorische vaardigheden en wordt aandacht besteed aan voorbereidend rekenen. Hierdoor wordt de overgang naar de basisschool gemakkelijker. Peuteropvang Oude Dorp maakt elk jaar een boswandeling of brengen een bezoek aan de kinderboerderij. We sluiten het schooljaar af met een zomerfeest. Soms houden we dit op de locatie, maar ook speelplaats ‘De Bergjes’ in Houten is populair.

Voorschoolse educatie (VE) peuteropvang

Dit is een locatie met voorschoolse educatie (VE). Dat betekent dat we voor kinderen met een VE-indicatie extra aandacht besteden aan de Nederlandse taal: spreken, luisteren en nieuwe woorden leren. Dat doen we omdat kinderen juist als ze jong zijn snel en makkelijk een taal kunnen leren. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. 

Kom gerust een keertje binnen lopen voor vragen of meer informatie. Je bent van harte welkom!

PG - standaard - kind - buitenspelen - zand
PG - standaard - huishoek - kinderen - spelen
PG - standaard - kinderen - buitenspelen - speeltoestel
PG - standaard - kind - buitenspelen
Swipe